Whiteman
Alec (c 1882 - 1954)
John Haylock (1921 - 2003)
Whitford
Alice Maud (1874 - 1942)
Whitington
Olive Garth (1883 - 1964)
Whitmore
Whitten
William (c 1862 - )
Whittingham
Whittington
Ellen Amelia (1863 - 1914)
John (Jack) Edward (1907 - 1986)
Whittlestone
Sylvia Violet (1888 - 1914)